Μέλη Δικτύου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βρυώνης Ηλίας, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς - Πρόεδρος
2. Μαλούπα Ελένη, Τακτική Ερευνήτρια ΕΘΙΑΓΕ, Β.Β.Κ.Κ. - Αντιπρόεδρος
3. Λιναρδάκης Ιωάννης, Υπεύθ. Σχολ. Δραστ/των ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς - Μέλος
4. Μπλάτση Γεωργία,  Υπεύθ. Σχολ. Δραστ/των ΔΠΕ Κιλκίς - Μέλος
5. Ιππέκη Βασιλική, Υπεύθυνη Π.Ε. Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης - Μέλος
και
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χρυσανθόπουλος Χρήστος, Αναπλ. Υπεύθ. Κ.Π.Ε. Κιλκίς - Μέλος
2. Φωτάκης Δημήτριος, Διαχείριση έργου BigPicnic, Β.Β.Κ.Κ. - Μέλος
3.   Λιάκου Μαρία, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Κιλκίς - Μέλος
4. Κεχλιμπάρης Γεώργιος,  Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Κιλκίς - Μέλος
5. Ιωαννίδης Βασίλειος, Μέλος Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς -  Μέλος

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

1 1o Γυμνάσιο Κιλκίς
2 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς
3 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς
4 Γυμνάσιο Πολυκάστρου
5 Γυμνάσιο Ευκαρπίας
6 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς
7 ΕΠΑΛ  Αξιούπολης
8 ΓΕΛ Χέρσου
9 3ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς
10 5ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς
11 6ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς
12 Δημοτικό Σχολείο Χέρσου
13 5o Νηπιαγωγείο Κιλκίς