Εκπαιδευτικό υλικό

 Κάθε σχολείο ένας κήπος!
Κάθε σχολείο ένας κήπος!
Πρασινίζοντας τις αυλές των σχολείων