Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σεμινάριο «Κάθε σχολείο, ένας ευεργετικός αρωματόκηπος» 11/11/2017

Κοινοποιούμε τα ονόματα των επιλεγέντων εκπαιδευτικών στο σεμινάριο με τίτλο «Κάθε σχολείο, ένας ευεργετικός αρωματόκηπος» που διοργανώνει το ΚΠΕ Κιλκίς σε συνεργασία με  τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, Ανατ. Θεσσαλονίκης και Ημαθίας / Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων & Π.Ε και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων / Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών,   το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στο Κιλκίς και στις εγκαταστάσεις  του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων στην Ποντοκερασιά Κιλκίς από τις 10.15 – 15.00

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο και το τελικό πρόγραμμα θα δημοσιευθούν σύντομα και θα αποσταλούν στους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς με e-mail. Παρακαλούνται οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί που αδυνατούν για κάποιο λόγο  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο να ενημερώσουν άμεσα το ΚΠΕ Κιλκίς στο 2341094303 ή με email στη kpekilkis@sch.gr ώστε να ενημερωθούν οι αναπληρωματικοί εκπαιδευτικοί.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ

Προκήρυξη Επιμορφωτικού Σεμιναρίου του ΚΠΕ Κιλκίς για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς, Ανατολ. Θεσσαλονίκης και Ημαθίας με θέμα: «Κάθε σχολείο, ένας ευεργετικός αρωματόκηπος»

foto gia seminario bbkk 11.11.17

Το  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς (ΚΠΕ Κιλκίς) στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,   σε συνεργασία  με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, Ανατ. Θεσσαλονίκης και Ημαθίας / Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων & Π.Ε και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων / Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, διοργανώνει το μονοήμερο θεματικό σεμινάριο με θέμα:

«Κάθε σχολείο, ένας ευεργετικός αρωματόκηπος» 

Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο λειτουργίας του ΤΔΠΕ «Όψεις Βιοποικιλότητας και Αειφορίας: Από το Βοτανικό στο Σχολικό Κήπο» με συντονιστικό φορέα το ΚΠΕ Κιλκίς και απευθύνεται σε σαράντα δύο (42) εκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων με στόχο την επιμόρφωσή τους στη θεματική του σεμιναρίου υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία.  

Κατά την εξέταση των αιτήσεων συμμετοχής θα προηγούνται α) οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο ανωτέρω δίκτυο και β) οι εκπαιδευτικοί που θα υλοποιήσουν πρόγραμμα Π.Ε.  κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Το σεμινάριο  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στο Κιλκίς, στις εγκαταστάσεις  του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων από τις 9.30 – 14.00,  σύμφωνα με το ενδεικτικό επισυναπτόμενο πρόγραμμα με συνδυασμό  θεωρητικών εισηγήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων  στο πεδίο.

Η μετακίνηση των εκπαιδευομένων στο πεδίο (από το Κιλκίς στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων) θα γίνει με πούλμαν ναυλωμένο από το ΚΠΕ Κιλκίς.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση-φόρμα στην ηλεκτρονική  δ/νση: 

https://goo.gl/forms/jnqT9ng78Y6nvcV63

μέχρι και την 24η /10/2017.Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κιλκίς
Ηλίας Βρυώνης

Τηλ: 2341094303
Φαξ:2341094351
E-mail: kpekilkis@sch.gr
Web Site: http://www.kpekilkis.gr
Ταχ. Δ/νση : Παλαιό Γυναικόκαστρο
Ταχ. Κωδικ: 61100 Κιλκίς

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση συμμετοχής στο Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 «Όψεις Βιοποικιλότητας και Αειφορίας: Από το Βοτανικό στο Σχολικό Κήπο» 

dsc 0303

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς (ΚΠΕ Κιλκίς) ως συντονιστικός φορέας του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 «Όψεις Βιοποικιλότητας και Αειφορίας: Από το Βοτανικό στο Σχολικό Κήπο»
 σε συνεργασία με τις Δ.Π.Ε. Κιλκίς/Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων και Δ.Δ.Ε./ Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων, καλεί όσες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς επιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή στο Δίκτυο για το 2017-18
Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να προστεθούν στα μέλη του Δικτύου παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο σύνδεσμο :
Για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα στο ΤΔΠΕ θα πρέπει να υλοποιεί ή να υλοποιήσει σχολικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπάιδευσης με θέμα που να εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του.

Για τη Συντονιστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος του ΤΠΔΕ

Ηλίας Βρυώνης
Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς