Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση συμμετοχής στο Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 «Όψεις Βιοποικιλότητας και Αειφορίας: Από το Βοτανικό στο Σχολικό Κήπο» 

dsc 0303

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς (ΚΠΕ Κιλκίς) ως συντονιστικός φορέας του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 «Όψεις Βιοποικιλότητας και Αειφορίας: Από το Βοτανικό στο Σχολικό Κήπο»
 σε συνεργασία με τις Δ.Π.Ε. Κιλκίς/Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων και Δ.Δ.Ε./ Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων, καλεί όσες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς επιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή στο Δίκτυο για το 2017-18
Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να προστεθούν στα μέλη του Δικτύου παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο σύνδεσμο :
Για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα στο ΤΔΠΕ θα πρέπει να υλοποιεί ή να υλοποιήσει σχολικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπάιδευσης με θέμα που να εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του.

Για τη Συντονιστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος του ΤΠΔΕ

Ηλίας Βρυώνης
Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς