Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Προκήρυξη Επιμορφωτικού Σεμιναρίου του ΚΠΕ Κιλκίς για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς, Ανατολ. Θεσσαλονίκης και Ημαθίας με θέμα: «Κάθε σχολείο, ένας ευεργετικός αρωματόκηπος»

foto gia seminario bbkk 11.11.17

Το  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς (ΚΠΕ Κιλκίς) στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,   σε συνεργασία  με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, Ανατ. Θεσσαλονίκης και Ημαθίας / Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων & Π.Ε και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων / Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, διοργανώνει το μονοήμερο θεματικό σεμινάριο με θέμα:

«Κάθε σχολείο, ένας ευεργετικός αρωματόκηπος» 

Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο λειτουργίας του ΤΔΠΕ «Όψεις Βιοποικιλότητας και Αειφορίας: Από το Βοτανικό στο Σχολικό Κήπο» με συντονιστικό φορέα το ΚΠΕ Κιλκίς και απευθύνεται σε σαράντα δύο (42) εκπαιδευτικούς  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων με στόχο την επιμόρφωσή τους στη θεματική του σεμιναρίου υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία.  

Κατά την εξέταση των αιτήσεων συμμετοχής θα προηγούνται α) οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο ανωτέρω δίκτυο και β) οι εκπαιδευτικοί που θα υλοποιήσουν πρόγραμμα Π.Ε.  κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Το σεμινάριο  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στο Κιλκίς, στις εγκαταστάσεις  του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων από τις 9.30 – 14.00,  σύμφωνα με το ενδεικτικό επισυναπτόμενο πρόγραμμα με συνδυασμό  θεωρητικών εισηγήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων  στο πεδίο.

Η μετακίνηση των εκπαιδευομένων στο πεδίο (από το Κιλκίς στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων) θα γίνει με πούλμαν ναυλωμένο από το ΚΠΕ Κιλκίς.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση-φόρμα στην ηλεκτρονική  δ/νση: 

https://goo.gl/forms/jnqT9ng78Y6nvcV63

μέχρι και την 24η /10/2017.Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κιλκίς
Ηλίας Βρυώνης

Τηλ: 2341094303
Φαξ:2341094351
E-mail: kpekilkis@sch.gr
Web Site: http://www.kpekilkis.gr
Ταχ. Δ/νση : Παλαιό Γυναικόκαστρο
Ταχ. Κωδικ: 61100 Κιλκίς